CLIMATE CHANGE

28 may – 16 august
nişantaşı – istanbul

“CLIMATE CHANGE”EXHIBITION AT BOZLU ART PROJECT NISANTASI


“Climate Change” exhibition at Bozlu Art Project Nisantasi
between 28th May – 16th August 2014
The impact of climatic fluctuations on humankind over the centuries have been one of the determinants of social fracture, new rituals, internal motion and change. Developments in their evolutionary process of nature or the result of manipulative climatic effects, could be thought as the key of prominent social changes. Floods, earthquakes, natural events such as drought or war, trade relations as well as political factors’s impact on people for centuries in a line extending from literature to plastic arts have been determinant of the changes and transformations, and led to the emergence of new art movements and ways of thinking. In all of these processes the corresponding artists express their ties directly or indirectly to the environment through art, and also “Climate Change” concept which has multifaceted meanings affects them as individuals and their subjective experiences of the assets located in the inner climate change.
Bozlu Art Project, -after “Connection”, “Back Side”,  “Beyond Boundaries” exhibitions- is focusing on “climate change” theme in the fourth exhibition which will continue throughout the summer. The exhibition was curated by Ozlem Inay Erten and 13 artists’s new works of art in different disciplines such as paintings, sculptures and video Works based on concept of “Climate Change” will be included. In short documentary prepared for the exhibition, visitors will be able to witness the production process of artists.
Presence of human intervention in nature felt with each passing day more or the effects of global warming on human beings are the examples which parallels with each other or wars, migrations and internal revolts cause social fractures… How these changes affect artists or how they transfer their internal changes into their art?
Built on the climatic events in the organic and geographical existence, shaping their individual and social existence of man; spiritual, emotional and ideological climate changes can be viewed in Bozlu Art Project Nisantasi. The exhibition titled “Climate Change” is looks concept of “climate change” outside the methods of nature trying to tell us and aims to question the universe and climate through collective memory and intellectual starting points of the artists.
The artists in the exhibition are Gaye Ates, Ozgur Demirci, Server Demirtas, Utku Dervent, Volkan Diyaroglu, Evren Erol, Demet Kaya Gungorur, Dincer Gungorur, Medine Irak, Hulya Kupcuoglu, Deniz Sagdıc, Ilker Yardimci and Semih Zeki. “Climate Change” exhibition runs between 28th May-16th August 2014 at Bozlu Art Project Nisantasi.
/////////////////////////////////

İKLİM DEĞİŞİMİ

28 mayıs – 16 ağustos
nişantaşı – istanbul

“İKLİM DEĞİŞİMİ” SERGİSİ BOZLU ART PROJECT NİŞANTAŞI’NDA

“İklim Değişimi” sergisi 28 Mayıs – 16 Ağustos 2014 tarihleri arasında
Bozlu Art Project Nişantaşı’nda…

 

İklimsel dalgalanmaların insan üzerindeki etkisi yüzyıllardır toplumsal kırılmaların, yeni ritüellerin, içsel devinim ve değişimlerin belirleyicilerinden biri olmuştur. Doğanın kendi evrimsel süreçlerinde yaşanan gelişmeler ya da manipülatif iklimsel etkilerin oluşturduğu sonuçlar, belirgin sosyal değişikliklerin anahtarı sayılabilir. Sel, deprem, kuraklık gibi doğa olayları veya savaşlar, ticari ilişkiler gibi siyasi faktörlerin insan üzerindeki etkisi yüzyıllardan beri edebiyattan, plastik sanatlara kadar uzanan bir çizgide yaşanan değişim ve dönüşümlerin belirleyicisi olmuş, yeni sanat akımlarının ve düşünce biçimlerinin doğmasına sebep olmuştur. Tüm bu süreçler içinde çevreyle olan bağlarını dolaylı veya dolaysız bir şekilde sanatlarına aktaran sanatçılar ise çok yönlü anlamlar taşıyan “İklim Değişimi”kavramının etkilediği bireyler olarak kendi öznel varlıklarının da içsel iklim değişimini yaşar konumdadır.

Bozlu Art Project, “Bağlantı”, Arka Yüz” ve “Sınırlar Ötesi”  sergilerinden sonra, yaz boyunca sürecek dördüncü sergisini “İklim Değişimi” teması üzerine odaklıyor. Özlem İnay Erten’in küratörlüğünde gerçekleştirilen sergide, 13 sanatçının “İklim Değişimi” kavramından yola çıkarak ürettikleri resim, heykel ve video gibi farklı disiplinlerdeki yapıtlarına yer verilecek. Sergi için hazırlanan kısa belgeselde ise sanatçıların üretim süreçlerine tanıklık etmek mümkün olacak.
Her geçen gün varlığı daha çok hissedilen, insanoğlunun doğaya müdahalesi veya küresel ısınmanın insan üzerindeki etkileri gibi birbiriyle paralellik taşıyan örnekler ya da savaşlar, göçler ve iç isyanlarla patlak veren toplumsal kırılmalar içinde sanatçılar, yaşanan bu değişimlerden nasıl etkilenmektedir ve kendi içsel değişimlerini sanatlarına nasıl aktarmaktadır? Toplumsal hayat ve siyasetin sanatı etkilediği, sanatın siyasete muhalefet ettiği, siyasi erk ve statükolarla daha fazla ilişki içinde olduğu bu döngüsel ortamda “iklim” kelimesi sadece doğa olayını tanımlayan bir kavramdan sıyrılarak, içinde yeni sosyolojik bağlamları yeşerten büyük bir evrensel döngünün katalizörü olarak içinde taşıdığı anlamları yeniden sorgulamamızı sağlıyor. İklim olayları üzerine inşa edilmiş organik ve coğrafi varoluş içerisinde, kendi bireysel ve toplumsal varoluşunu şekillendiren insanın; ruhsal, duygusal ve ideolojik iklim değişimlerini Bozlu Art Project Nişantaşı mekânında izleyici ile buluşturan sergi, “İklim Değişimi” kavramına doğanın bize anlatmaya çalıştığı yöntemlerin dışında bakmamızı, toplumun belleği ve sanatçıların düşünsel yola çıkış noktalarıyla evreni ve iklimi sorgulamamızı amaçlıyor.Gaye Ateş, Özgür Demirci, Server Demirtaş, Utku Dervent, Volkan Diyaroğlu, Evren Erol, Demet Kaya Güngörür, Dinçer Güngörür, Medine Irak, Hülya Küpçüoğlu, Deniz Sağdıç, İlker Yardımcı ve Semih Zeki’nin “İklim Değişimi” olgusuna baktıkları yerden sanatlarını izleme olanağı sunan sergi, Bozlu Art Project Nişantaşı’nda 28 Mayıs – 16 Ağustos 2014 tarihleri arasında izlenebilir.